ВУЛЕ ЈУНИОР – Н  Никола ДООЕЛ експорт импорт
Друштво за производство и трговија на големо и мало.
ул. 13 бр. 91 Скопје, Македонија
Управител: Никола Димушевски

 Друштвото Вуле Јуниор-Н е формирана на 20.10.1987 година во Скопје.

Основна дејност на друштвото е во доменот трговијата и сервисни услуги.

Трговија на големо и мало

 • Брави, катанци, цилиндри.
 • Самозатварачи за врати, ел. брави.
 • Брави на шифра, анти паник механизми.
 • Сефови и каси.
 • Машини и опрема за изработка на клучеви.
 • Репроматеријали за клучарска дејност.

Сервисни услуги

 • Отворање на сефови станови коли и др.
 • Поправка на разни видови брави.
 • Монтажа на сигурносни брави,
 • Изработка на сите видови клучеви.
 • Изработка на клучеви според брава.
 • Изработка на мастер системи

Трговија на големо и мало на производи од најреномираните производители во клучарската и браварската индустрија .

Изработка на клучеви, поправка на брави, отварање на автомобили врати, сефови, монтажа на сигурносни системи…

Обучен тим на сервисери и монтажери Ви стојат на располагање во секое време за сите Ваши потреби од нашата дејност…

Кошница

X