Брави хотелски

По страна

Showing all 6 results

06551,76,03,А3 Wave

Електронска брава со контакт читач во комплет со механичка брава и кваки.Бравата има сопствено напојување со 4 комада АА батерии
Add To Compare

Magnetic

Електронска брава со мегнетен читач во комплет со механичка брава и кваки.Бравата има сопствено напојување со 4 комада АА батерии
Add To Compare