К8-Персонална

Оваа каса е практична и се користи во домови, канцеларии, продавници и слично.

Категорија: