Сигма К7-sидна каса

Во секој современ дом е потребна за чување на документи, накит, пари, оружје и слично.

Категорија: