1743-915G

Подесување+меморија+кочница винкла десна