UNDER 230V

Поден мотор за крилна врата

до 2.5м/500кг од крило, во комплет со ресивер, две далечинска и две фотокелии