UTILE

Мотор за гаражна врата

до 70кг, со ресивер, два алуминиумски профили од 1.5м, едно далечинско и две фотокелии