KINDI 100 Nm

Мотор за ролетни

до 139кг, со адаптер 70мм.