KINDI 30 Nm

Мотор за ролетни

до 56кг, со адаптер 60мм.